Collectieve belangenbehartiging voor (ex) mantelzorgers in de provincie Groningen

Image

Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van (ex) mantelzorgers in de provincie Groningen. Wij willen mantelzorgers in onze provincie vinden, verbinden, verlichten en versterken. We informeren, luisteren naar uw ervaringen, horen waar u als mantelzorger tegenaan loopt en wat u nodig hebt. Daarover gaan we in gesprek met gemeenten en andere partijen. Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een betere positie van en ondersteuning aan mantelzorgers in onze provincie. 

Mantelzorgmanifest

In het Manifest 'Mantelzorg is van ons allemaal!' vragen we aandacht voor de belangen van mantelzorgers en doen we concrete aanbevelingen voor hun positie aan (onder andere) gemeenten.
We denken graag met u mee!

Mantelzorgpas

De mantelzorgpas is een kaartje voor mantelzorgers dat u altijd bij u draagt.
Er staat op wie de zorg voor uw naaste overneemt wanneer u hier plotseling niet meer toe in staat bent. Een gerust gevoel voor u en uw naaste!

Mantelzorgregister

Wanneer u deelneemt aan ons mantelzorgregister, krijgt u uitnodigingen voor bijeenkomsten en onderzoeken. Ook kunt u zelf nieuws en activiteiten op onze website vermelden. Deelname is zonder kosten en geheel vrijblijvend!

Image

Graag komen we in contact met u!

Platform Hattinga Verschure hoort graag wat u als mantelzorger bezighoudt en wat u nodig hebt om uw mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren. We organiseren hiervoor regelmatig bijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook onderzoeken. Hoe meer mantelzorgers we bereiken, hoe beter we weten wat er speelt en we uw belangen kunnen behartigen. Schrijf u daarom in voor ons mantelzorgregister, laat u informeren en doe mee!