Resultaten enquête mantelzorgcompliment

 

Geld wordt het meeste gewaardeerd

Uit de enquête blijkt dat een financiële bijdrage het meest wordt gewaardeerd door mantelzorgers. Op de vraag ‘Hoe kan de gemeente u het beste waarderen voor de zorg die u biedt?’, antwoordt 53% dat geld de voorkeur heeft. 29% kiest ervoor om het budget voor het mantelzorgcompliment toe te voegen aan het WMO-budget voor betere mantelzorgondersteuning. Waardering in de vorm van een mantelzorgpas, bloemetje, kortingsbonnen of parkeerkaart is het minst populair. Slechts 18% kiest voor één van deze opties. Op de vraag ‘Wordt u of andere mantelzorgers betrokken bij het besluit hoe uw gemeente mantelzorgers wil waarderen?’, antwoordt slechts 17% bevestigend.

mc 1

 

Hoe zijn de resultaten tot stand gekomen?

SPHV heeft 850 mantelzorgers, professionals en andere geïnteresseerden per mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Daarnaast is de enquête op social media en door een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het CMO en Zorgbelang, onder de aandacht gebracht. In totaal hebben 127 mensen uit 23 verschillende gemeenten aan de enquête deelgenomen. Daarvan zijn 114 respondenten daadwerkelijk mantelzorger. De meeste respondenten zijn afkomstig uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer (24) en de gemeente Groningen (14). Van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is bekend dat zij via een advertentie in een lokale, digitale krant aandacht heeft besteed aan de enquête.

 

Vervolgacties

De enquête heeft tot doel om een eerste indruk te krijgen van de wensen van mantelzorgers met betrekking tot het mantelzorgcompliment. De duidelijke voorkeur die uit de enquête naar voren komt, is voor SPHV aanleiding om de resultaten actief onder de aandacht te brengen van gemeenten.

 


Afdrukken   E-mail