Respijtzorg: wat zijn de behoeften en wensen van mantelzorgers?

 

Ruim 800 mantelzorgers zijn per mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. In totaal hebben 107 mensen uit 22 verschillende gemeenten deelgenomen. De meesten verlenen zorg aan hun partner, een ouder of een ander familielid. Het merendeel ervaart de mantelzorg als belastend tot zeer belastend. Op een schaal van 1 tot 10 geeft 64% de zwaarte van de mantelzorgtaak een cijfer tussen 7 en 10.

 

‘Ik zou graag eens vrij zijn van mijn mantelzorgtaken en er even tussenuit willen’

In de enquête is allereerst gevraagd in hoeverre de mantelzorger behoefte heeft aan een tijdelijke verlichting van zijn of haar mantelzorgtaken. Op de vraag ‘Ik zou graag eens vrij zijn van mijn mantelzorgtaken en er even tussenuit willen’, antwoordt bijna de helft (48%) bevestigend. Bijna een derde (29%) geeft aan hier geen behoefte aan te hebben en iets minder dan een kwart (23%) twijfelt

rs 1

 

‘Wat belemmert u om er even tussenuit te gaan?’

Veel mantelzorgers die aangeven tijd voor zichzelf nodig te hebben, of hierover twijfelen, vinden het moeilijk om er even tussenuit te gaan. De meesten van hen voelen zich schuldig tegenover de zorgvrager (37%). Andere belemmeringen die worden genoemd zijn onvoldoende kennis van de mogelijkheden voor vervangende zorg of hoe dit kan worden geregeld (15%) en de financiële situatie van de mantelzorger (13%). Slechts 11% van deze groep mantelzorgers geeft aan geen belemmering te ervaren om er af en toe tussenuit te gaan.

rs 2

 

‘Wat heeft u nodig om er even tussenuit te kunnen?’

SPHV wil graag weten waar mantelzorgers behoefte aan hebben om meer tijd voor zichzelf te kunnen nemen. Van de mantelzorgers die meer tijd voor zichzelf zouden willen, of hierover twijfelen, blijken voornamelijk behoefte te hebben aan: 1) iemand die goed kan zorgen voor de zorgvrager (32%), 2) informatie over de mogelijkheden van respijtzorg of hulp bij het regelen ervan (samen 29%) en 3) meer financiële armslag (21%). Slechts drie mensen geven aan momenteel niets nodig te hebben om er tussenuit te kunnen gaan.

rs 3

 

‘Zijn er in uw gemeente geschikte mogelijkheden voor respijtzorg?’

Opvallend is dat weinig mantelzorgers met zekerheid kunnen zeggen dat hun gemeente geschikte mogelijkheden biedt voor vervangende zorg. Slechts 16% beantwoordt deze vraag bevestigend. 11% geeft aan dat de mogelijkheden die de gemeente biedt niet geschikt zijn voor hun specifieke situatie en 7 % zegt dat hun gemeente helemaal geen mogelijkheden biedt. Het merendeel (67%) weet niet of er mogelijkheden zijn voor respijtzorg.

rs 4

 

Conclusies

SPHV concludeert op basis van deze enquête dat een grote groep mantelzorgers behoefte heeft aan meer tijd voor zichzelf. Voor deze mensen zou respijtzorg verlichting kunnen bieden, zodat zij de mantelzorg langer vol kunnen houden. Het is voor mantelzorgers wel erg belangrijk dat zij het gevoel hebben de zorg met een gerust hart aan een ander over te kunnen laten. Daarnaast blijken veel mantelzorgers behoefte te hebben aan extra financiële middelen om vervangende zorg te kunnen regelen en er even tussenuit te kunnen. Opvallend is dat het merendeel van de mantelzorgers niet weet welke mogelijkheden hun gemeente hiervoor biedt. Het lijkt daarom zinvol te zijn om mantelzorgers beter te informeren over de mogelijkheden van respijtzorg in hun gemeente.

 


Afdrukken   E-mail