WMO raden belangrijk voor gemeenten

Wmo-raden zijn met afstand de belangrijkste maatschappelijke gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van Wmo-beleid. Dat blijkt uit het rapport Lokaal Betrokken van het Verwey-Jonker instituut.

.

Wmo-raden zijn met afstand de belangrijkste maatschappelijke gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van Wmo-beleid. Dat blijkt uit het rapport Lokaal Betrokken van het Verwey-Jonker instituut.

Dominante positie
Het rapport is opgesteld na onderzoek in acht gemeenten in combinatie met een analyse van ruim 80 rapporten van gemeentelijke rekenkamers. In de meeste gemeenten nemen de Wmo-raden een dominante positie in de adviesstructuur in, aldus het onderzoek van Verwey-Jonker. In de raden zijn ouderen, mensen met een fysieke beperking, mantelzorgers, chronisch zieken en vrijwilligers goed vertegenwoordigd. Belangenverenigingen spelen ook een rol, maar wel voornamelijk wanneer ze zitting hebben in de Wmo-raad. Volgens het onderzoek zijn Wmo-raden steeds vaker een adviesorgaan en treden ze steeds minder vaak op als co-producent van beleid


Moeilijk te bereiken

Opvallend is dat groepen die sowieso al moeilijk te bereiken zijn voor gemeenten, zoals psychiatrische patiƫnten, ook in de Wmo-raden niet vaak vertegenwoordigd zijn. Zij zijn daardoor niet betrokken bij de beleidsvorming. Gemeenten vinden het moeilijk om zicht op deze groepen te krijgen. Veel gemeenten voldoen ook niet aan de wettelijke eis om in het beleidsplan aan te geven hoe zij deze groepen bij de beleidsvorming hebben betrokken.

Individuen
Ook individuele burgers zijn in de meeste gemeenten nauwelijks rechtstreeks betrokken bij het ontwikkelen van Wmo-beleid. Gemeenten proberen dit wel door het organiseren van informatiebijeenkomsten en koffieochtenden of door digitaal burgers te raadplegen. Toch is het lastig om de zaken die hieruit naar voren komen structureel te betrekken bij de beleidsvorming. Het is dan ook niet mogelijk om te meten hoeveel invloed individuele burgers hebben op het beleid, aldus de onderzoekers.

Belangenverenigingen
Ook de mate van invloed van Wmo-raden is lastig te meten, hoewel deze vaak zelf wel vinden dat hun adviezen in voldoende mate terugkomen in het gemeentelijke beleid. Belangenverenigingen zijn soms minder goed te spreken over hun invloed. Vooral als gemeenten veel en goed contract onderhouden met de plaatselijke Wmo-raad en deze naar de mening van de belangenbehartiger onvoldoende oor heeft voor hun wensen en opvattingen.