Vier kernen

 

vierVEén van de beleidsdoelstellingen van de hervorming van de langdurige zorg is ‘mensen langer in hun eigen omgeving houden’. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen daarmee een grotere rol bij de ondersteuning van mensen. Het beleid richt zich er dan ook op om de informele zorg te versterken, te verlichten en te verbinden. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 5 november 2013 geeft Van Rijn uitleg over de uitwerking van de ‘Agenda Informele Zorg en Ondersteuning voor de Toekomst’, waarvoor in overleg met partijen uit het veld een vijftal thema’s is opgesteld.

 Als de collectieve belangenbehartiger van de mantelzorgers in de provincie Groningen willen we naast de 3 kernen van het beleid van de staatssecretaris nog een vierde toevoegen: namelijk het vinden van de mantelzorgers. Dat het vinden van de mantelzorgers in onze provincie belangrijk is, hebben we de afgelopen jaren ervaren. Alleen met een "geidentificeerde" achterban is mogelijk ons een positie te verwerven bij partijen die met mantelzorg te maken hebben.