Het digitaal platform

 

Het bestuur van het Platform Hattinga Verschure is momenteel druk bezig zich te profileren bij de mantelzorgers in de provincie Groningen. Niet alleen bij de mantelzorgers overigens, maar ook bij personen of instanties die beroepshalve met mantelzorg te maken hebben. Op deze manier willen wij in contact komen met de verschillende doelgroepen en hen bewegen zich in te schrijven in ons mantelzorgregister. Weten waar onze doelgroep zit en hen op deze manier bereiken.
Als Stichting willen we daarbij ook gebruik maken van de mogelijkheden die internet ons biedt: centraal hierin staat ons mantelzorgregister. Dit register is de basis voor het onderhouden van de contacten met de mantelzorgers. Maar via dit register kunnen wij onze doelgroepen ook op de hoogte houden van de themabijeenkomsten of conferenties die wij regelmatig organisren. Ook het doen van onderzoek behoort dan tot de mogelijkheden waar wij de komende tijd meer gebruik van willen maken. Halen en brengen van informatie, mantelzorgers en professionals met elkaar in contact brengen, weten wat er speelt bij de mantelzorgers. De basis voor een netwerkorganisatie en daar kan onze website ons bij helpen.
Ook de komende tijd gaan wij door met het verbeteren en uitbreiden van onze website. Regelmatige bezoekers zullen de geleidelijke veranderingen gaan merken. In principe zal onze website voor iedereen toegankelijk zijn. Maar voor de geregistreerde bezoekers kunnen wij extra mogelijkheden bieden. Houdt daarom onze website de komende tijd in de gaten.

 

Kern van onze netwerkorganisatie is het mantelzorgregister, het resultaat van het "vinden" van de (ex-)mantelzorgers. Enkele aantekeningen over het mantelzorgregister op een rij: