Meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de ww

De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden ruimer. WW’ers mogen als vrijwilligers aan de slag bij bijvoorbeeld sportverenigingen of festivals, als de taken die zij daar gaan uitvoeren nu ook al door vrijwilligers worden gedaan.

.

De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden ruimer. WW’ers mogen als vrijwilligers aan de slag bij bijvoorbeeld sportverenigingen of festivals, als de taken die zij daar gaan uitvoeren nu ook al door vrijwilligers worden gedaan.

Elders in het land
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan. 

Geen verdringing
Iemand met een WW-uitkering mag vrijwilligerswerk doen zolang dat niet leidt tot verdringing van betaald werk. Dat blijft het uitgangspunt. Maar in de toekomst toetst het UWV niet meer of er sprake is van verdringing op landelijk niveau, maar wordt naar de organisatie gekeken waar het vrijwilligerswerk wordt verricht. 

Onbetaalde barman
Zo zijn er sportclubs waar de barman betaald wordt én er zijn sportclubs waar die plek altijd al wordt ingenomen door een vrijwilliger. Daar houdt UWV in de toekomst rekening mee, zo schrijft de minister in zijn brief. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar ingaan.