Cliëntondersteuning WMO onder de maat

Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of een GGZ-problematiek zijn slecht in beeld bij gemeentelijke voorzieningen en sociale wijkteams. Hierdoor hebben zij geen toegang tot de noodzakelijke voorzieningen met isolement, uitval en overlast tot gevolg. Er geldt echter een wettelijke verplichting voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt onvoldoende nageleefd..

Publiekscampagne

Alle gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten daarom zo snel mogelijk actief bekend maken hoe zij deze onafhankelijke cliëntondersteuning regelen. Hierin moet staatssecretaris Van Rijn (VWS) een rol spelen. Dat schrijft MEE Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking pleit tevens voor een publiekscampagne. Woensdag debatteert de Kamer van 13 tot 17 uur over de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de jeugdzorg.


Versterking zelfredzaamheid

Onafhankelijke cliëntondersteuning is bedoeld om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag, in de toegang tot voorzieningen en in de versterking van hun zelfredzaamheid en participatie, schrijft MEE Nederland. ‘Onze ervaring is echter dat mensen nog steeds niet goed zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en hun bijbehorende rechten.’


Geen verbetering

Meer dan acht op de tien burgers die voor zorg of ondersteuning bij de gemeente aankloppen niet wordt geïnformeerd over het recht op onafhankelijk cliëntondersteuning bij het onderzoek naar die hulpvraag. Dat kwam naar voren uit de ‘Zorg naar gemeenten’ van april. Sindsdien is er nauwelijks iets verbeterd, stelt MEE.

Bron: Binnenlands Bestuur