Mantelzorgers iets beter op netvlies gemeentes

Gemeenten krijgen langzamerhand hun mantelzorgers beter in beeld, maar nog altijd heeft de helft van de mantelzorgers geen contact met zijn of haar gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging voor manterzorgers en vrijwilligers Mezzo..

Winst
Het afgelopen half jaar heeft 49 procent van de mantelzorgers contact gehad met de gemeente. Een jaar geleden was dit nog 37 procent. Ondanks dat er dus sprake is van een stijging, blijft er bij Mezzo zorg over het feit dat 51 procent van de mantelzorgers niet in beeld is bij gemeenten. Directeur Liesbeth Hoogendijk van Mezzo spreekt van winst. ‘De volgende stap is dat er niet over de mantelzorger wordt gesproken, maar met.’ Want mantelzorgers worden vaak nog niet uitgenodigd voor het keukentafelgesprek waarin de zorg voor de zorgvrager en de ondersteuning aan de mantelzorger wordt besproken.


Keukentafelgesprek
In de wet staat dat mantelzorgers mogen aanschuiven bij een keukentafelgesprek, omdat ze een grotere rol krijgen in de zorg. Dat blijkt ook uit de cijfers, 56 procent van de ondervraagde mantelzorgers zegt meer zorg te gaan leveren. 34 procent vindt dat daarbij geen rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de mantelzorgers. Hoogendijk: ‘Ik ben ervan overtuigd dat wanneer dat gesprek open en eerlijk wordt gevoerd én daarop wordt geanticipeerd, de ervaren belasting zal dalen en het vertrouwen in de zorg weer zal stijgen.’ Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat het aantal mantelzorgers dat zich zorgen maakt over de veranderingen in de zorg, met 60 procent nog steeds onveranderd hoog is. 


Zonder indicatie
Uit onderzoek van pensioenorganisatie PGGM en Mezzo blijkt dat veel mantelzorgers (22%) zorg verlenen zonder indicatie. 40 procent van hen verleent deze zorg op dagelijkse basis. Mezzo waarschuwt dat deze mensen niet goed bekend zijn bij gemeenten.