Uitnodiging - halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst WMO adviesraden

Deze brief is bestemd voor de leden die binnen de WMO-raden en de andere Gemeentelijke Adviesraden mantelzorg als aandachtsgebied of taak hebben.

 

 

 

Groningen, 6 februari 2018

 

 

Beste deelnemer (of secretaris),

Hierbij willen we u alvast attent maken op de halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst (van vertegenwoordigers van mantelzorg in de WMO-raden en andere Gemeentelijke Adviesraden en Platform Hattinga Verschure).

Deze is gepland op:
dinsdag 20 maart aanstaande van 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats : Hotel Faber Meint Veningastraat 123 9601 KE Hoogezand.
(de ingang is opzij bij de parkeerplaats)

Zoals altijd willen wij met u van gedachten wisselen over de positie van mantelzorgers in uw gemeente en over uw ideeën daarover. Ook willen we het met u hebben over goede, minder goede of moeilijke ervaringen bij het gemeentelijk beleid voor mantelzorgondersteuning.

Het hoofdthema van deze avond zal zijn “De jonge mantelzorger”.

We hopen dat u deze datum vrij wilt houden voor deze bijeenkomst.
De officiële uitnodiging kan u omstreeks 1 maart tegemoet zien.

 

 

Roelof Lanting
(voorzitter van het Platform Hattinga Verschure)