Tuintje1Het Almeerse project waarbij psychiatrisch patiënten gezamelijk hun tuintjes opknapten werd zo'n succes dat dezelfde mensen inmiddels hele wijken onderhouden.

.

images-5Lucas (70) en Anneke (68) zijn zesenveertig jaar getrouwd. Vier jaar geleden bleek Lucas Alzheimer te hebben. Hij woont nu in verpleeghuis Vliethoven, maar Anneke heeft hem eerst vier jaar lang zelf thuis verzorgd.
De man van Anneke Molenaar (68) woont sinds november vorig jaar in Vliethoven. Vier jaar geleden werd bij hem Alzheimer geconstateerd. Anneke: “Lucas begon dingen te vergeten. Daar begint het. Hij heeft één zus gehad die maar zesenvijftig is geworden: zij had ook Alzheimer. En de moeder van onze schoondochter is er twee jaar geleden aan overleden. Dat is de moeilijkste periode voor hemzelf geweest. Hij wist heel goed wat hem te wachten stond”.

.

images-4Invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente.
Dat blijkt uit de septembercirculaire die op Prinsjesdag verscheen. Het totaaloverzicht dat Binnenlands Bestuur maakt, laat zien dat het voor de meeste gemeenten niet om budgetwijzigingen van enkele procenten gaat, maar om tien tot tientallen procenten.

.

De iWMO-standaard, gericht op een gestroomlijnde digitale communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, is gereed. Gemeenten kunnen deze binnenkort in hun administratieve processen rond de Wmo invoeren.

.

imagesGemeenten moeten niet huiverig zijn om inwoners met een hulp- of zorgvraag een persoonsgebonden budget (pgb) toe te kennen. Integendeel. Via ‘kleine’ aanbieders – die door pgb-houders worden ingeschakeld – komt zorginnovatie pas echt van de grond. Bovendien is ‘pgb-zorg’ veelal goedkoper.

.

De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden ruimer. WW’ers mogen als vrijwilligers aan de slag bij bijvoorbeeld sportverenigingen of festivals, als de taken die zij daar gaan uitvoeren nu ook al door vrijwilligers worden gedaan.

.