Met een nipte meerderheid van 37 stemmen voor en 36 tegen is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) door de Eerste Kamer aangenomen.

.

In meer dan zes op de tien gemeenten zijn nog geen afspraken gemaakt over cliƫntondersteuning voor kwetsbare burgers.Vanaf 1 januari zijn gemeenten hier, via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), verantwoordelijk voor.

.

De gemeenten in het Westerkwartier willen eenvoudige huishoudelijke thuiszorg afschaffen en ook de stad Groningen en andere gemeenten overwegen dat. Ontslag van honderden thuishulpen dreigt.

.

Een op de drie mantelzorgers van mensen met dementie weet de weg niet te vinden naar het gemeentelijke Wmo-loket voor ondersteuning. Nog eens een derde kent het Wmo-loket wel, maar is er nooit geweest. Hierdoor lopen mantelzorgers ondersteuning mis, waaraan ze wel behoefte hebben.

.

Zijn vader is veranderd in een gebrekkige, klagende bejaarde en daar heeft Paul Teunissen het moeilijk mee. Verslag van een toenadering.

.

Er moet meer gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde van de provincies. Zij kunnen onder meer gemeenten concreet ondersteunen bij de voorbereidingen voor de transitie jeugdzorg.

.