De 'mantelzorgboete' die AOW'ers moeten gaan betalen als ze met hun kinderen samenwonen, is niet van de baan. Er komt een breed onderzoek naar de omstreden maatregel, maar of dat ook tot afstel kan leiden, laat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) in het midden.

.

De Eerste Kamer buigt zich vandaag over de Participatiewet, de wet die de schotten tussen de sociale werkvoorziening, de bijstand en wajong moet weghalen.

.

Het Transitiebureau Wmo heeft een zogeheten ‘focuslijst’ opgesteld voor de implementatie van de Wmo2015 die dit jaar moet plaatsvinden. De lijst biedt de randvoorwaarden die gemeenten in ieder geval moeten invullen om de continuïteit in maatschappelijke ondersteuning in 2015 te waarborgen.

.

Mantelzorgers van dementen raken overbelast. De helft voelt zich zwaar belast en ruim een op de tien zegt zeer zwaar of zelfs overbelast te zijn

.

Ouderen die niet thuis zijn in de digitale wereld komen in de problemen door de verregaande digitalisering van de overheid. Dat stelt ouderenorganisatie Unie KBO naar aanleiding van een onderzoek onder 65-plussers. KBO pleit voor een vangnet.

.

Van alle mensen met dementie woont zeventig procent thuis. Het percentage thuiswonenden stijgt snel. Veertig procent van mensen met dementie woont alleen. Een belangrijk deel van alle zorg wordt gegeven door mantelzorgers. Zie hier de uitdaging voor gemeenten in een notendop.

.