Het is momenteel de grootste opdracht voor gemeenten, de transities binnen het sociale domein. Voor de transformatie bestaat duidelijk geen kant en klaar recept. ‘De gemeente moet daarom ruimte bieden om te experimenteren en niet alles juridisch willen dichttimmeren,’ vindt Mary van den Wijngaart, beleidsonderzoeker op het gebied van zorg en welzijn. Ze is mede-auteur van het boek ‘Blijven we een fatsoenlijk land?’ dat maandag gepresenteerd werd.

.

Wmo-raden zijn met afstand de belangrijkste maatschappelijke gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van Wmo-beleid. Dat blijkt uit het rapport Lokaal Betrokken van het Verwey-Jonker instituut.

.

Gemeenten worden volgend jaar via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. Afspraak is dat ggz-cliënten de zorg die ze nu hebben minimaal vijf jaar behouden.

.

De senaatsfractie van de ChristenUnie (CU) heeft grote moeite met de 'mantelzorgboete', een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen. Als met de CU ook de SGP tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stemt, is het zeer twijfelachtig of het voorstel voor de Wet werk en bijstand (Wwb) op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen.

.

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat AOW'ers die met hun kind gaan samenwonen aanzienlijk minder pensioenuitkering ontvangen van de overheid. Het gaat om de helft van het minimumloon. Dit is geregeld in de Wet werk en bijstand, die in februari door de Tweede Kamer werd  aangenomen. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren halverwege juni.

.

Na een marathonzitting in de Tweede Kamer waarin ruim honderd amendementen en twintig moties werden ingediend, is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zoals verwacht door de Tweede Kamer aangenomen.

.