Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) ziet geen reden om de op stapel staande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen.

.

Als het aan GroenLinks, het CDA en 50PLUS ligt, gaat de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten niet komend jaar al op de schop. De drie partijen pleitten dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) voor een jaar uitstel tot 1 januari 2016.
Volstrekt onhaalbaar

.

Mantelzorgers verwachten steeds vaker respijtzorg nodig te hebben: een professional of vrijwilliger die hun zorgtaak tijdelijk overneemt. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

.

Volgens het kabinet wordt de zorg er beter en goedkoper door, vakbonden en oppositie vrezen voor tienduizenden ontslagen en een kaalslag.

.

Movisie heeft een stappenplan “Handelen bij ontspoorde mantelzorg” gepubliceerd. Dit stappenplan is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg die bij mensen thuis komen en is een aanvulling op de meldcode huiselijk geweld. Het stappenplan geeft verdieping op het gebied van handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg.

.

Gemeentekoepel VNG is positief over de extra miljoenen die voor de Wmo 2015 en de Jeugdzorg beschikbaar komen. Of de 195 miljoen euro voor de Wmo voldoende is, weet de VNG echter nog niet. Dat wordt pas in de loop van volgend jaar duidelijk. De G32 heeft berekend dat er voor 2015 minimaal 500 miljoen euro nodig is.

.