Het zorgakkoord tussen kabinet en gedoogpartners betekent dat de bezuinigingen op de langdurige zorg afgezwakt worden. Hoe gaat dat eruit zien?

.

De gemeente Zaanstad sluit een samenwerkingsovereenkomst met meerdere softwarebedrijven. Die helpen de gemeente bij het aanpassen van systemen voor nieuwe zorgtaken.

.

Als er ‘een’ groep symbool staat voor de participatiesamenleving die Nederland zo graag wil bereiken, zijn het wel de mantelzorgers en vrijwilligers. Ruim 2,6 miljoen mantelzorgers bieden nu al langdurig en intensief hulp aan een naaste. Daarvoor verdienen zij alle steun en waardering van de overheid.

.

Risico op uitval draadloze apparatuur in gezondheidszorgIn de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloze apparatuur, zoals videocontact en zorg op afstand van de thuiszorg. Veel organisaties houden daarbij weinig rekening met de mogelijkheid dat deze draadloze communicatie kan uitvallen, terwijl het risico daarop juist toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde in opdracht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers waarschuwen voor grote problemen die kunnen ontstaan in bijvoorbeeld de thuiszorg en verpleeghuizen, en doen aanbevelingen voor verbeterd risicomanagement..

De strijd over de vraag ‘hoe organiseren we de zorg voor hulpbehoevende ouderen’ werkt blikvernauwend. Alternatieve oplossingen blijven buiten schot. Omringende landen zijn al veel eerder gaan nadenken over oplossingen. Hoog tijd dus om te stoppen met navelstaren en over de grenzen te gaan kijken.

.

De gemeente krijgt meer zeggenschap over de toewijzing van sociale huurwoningen. De Tweede Kamer stemde op 11 maart 2014 in met de nieuwe huisvestingswet.

.