De gemeente Apeldoorn trekt het komend jaar 15 duizend euro uit om ‘ambassadeurs’ van mantelzorg te ondersteunen. De bedrijven die ambassadeur worden, zullen de combinatie werk en mantelzorg bij hun werknemers en bij andere bedrijven onder de aandacht brengen.

.

2015 moet voor het nieuwe stelsel van jeugdhulp het jaar van de transformatie worden. Maar hoe doe je dat in een situatie waarin weliswaar verantwoordelijkheden zijn herijkt, werkwijzen zijn aangepast en contracten zijn gesloten, maar waarin nog grotendeels onzeker is of en hoe het in de praktijk allemaal gaat werken? Hoe doe je dat, terwijl we weten dat oude gedragspatronen hardnekkig zijn en de neiging hebben zich te reproduceren in het nieuwe jasje na de transitie?.

Gemeenten die korten op de huishoudelijke hulp hebben de afgelopen drie weken veel klachten daarover gekregen. De gemeente Utrecht springt er negatief uit. Er zijn al ruim 600 bezwaarschriften binnengekomen van inwoners die het niet eens zijn met het verminderd aantal uren dat ze krijgen. Dat schrijft de Volkskrant..

images thumb150 Overeenkomsten die zoek raken, zorgverleners die hun geld niet krijgen: veel noorderlingen met een persoonsgebonden budget hebben last van de veranderingen in de uitbetaling.

.

cobouwOuderen wonen in de toekomst langer zelfstandig. Daarom moeten huizen op grote schaal worden aangepast aan hun behoeften. Voor vijftigplussers met een eigen huis is nu de tijd aangebroken daarvoor maatregelen te treffen, zo viel te horen tijdens een bijeenkomst van ouderenorganisatie ANBO.

.

imagesWebsites die vraag en aanbod van vrijwilligershulp met elkaar in contact brengen, kunnen een grote rol spelen in de toekomstige zorg voor mensen thuis en bij het bestrijden van eenzaamheid van ouderen. Wel is het dan belangrijk dat ze beter bekend worden bij het grote publiek.

.