Het kabinet heeft besloten dat voor het plaatsen van mantelzorgwoningen en zorgkamers in principe geen bouwvergunning meer nodig is. Dit is goed nieuws.

.

De VVD wil niet wettelijk vastleggen dat werkgevers hun werknemers meer tijd kunnen geven voor mantelzorg. Volgens de partij kunnen bedrijven dat met werknemers onderling regelen.

.