De geselecteerde tekstverwerker codemirror is niet ingeschakeld. Er wordt terugekeerd naar de huidige codemirror.
OKT
01

Gevraagd: leden voor de cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen

https://www.sphv.nl/mededelingen_bestuur/Oproep%20leden%20clientenraad%20Ambulancezorg%20Groningen.pdf
In Nederland zijn er 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV). Ambulancezorg Groningen is daar één van. Alles in het werk van Ambulancezorg Groningen is erop gericht om, samen met de ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen, verpleging- en verzorgingstehuizen, traumacentrum, verloskundigen, geestel...
Lees Meer