Publicaties

Weergave:

Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014 - SCP

De participatiesamenleving doet een appèl op burgers een actieve bijdrage te leveren. Daar zitten veel kanten aan. 

Het Provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg was toe aan een eigentijdse naam die de lading van haar activiteiten dekt. Met ingang van 2015

gaan wij officieel door onder de naam Expertisecentrum Informele Zorg Gro- ningen van CMO Groningen. Vanuit

het coördinatiepunt brachten we drie keer per jaar de Mantelzorg nieuwsbrief

uit. Ook de nieuwsbrief was toe aan een bij het expertisecentrum passende jas. Met trots presenteren we u daarom het Mantelzorg

Magazine voor alle mantelzorgers in de provincie Groningen. Het magazine is volledig in kleur, overzichtelijk en kent naast de vertrouwde onderdelen een aantal nieuwe rubrieken, zoals ‘Een dag uit het leven van een mantelzorger’ en ‘Uitgelicht’. 

De gemeente Venray ziet de ondersteuning van mantelzorgers als één van de kerntaken in het Wmo- beleid. De gemeente hecht veel waarde aan de verbetering van de positie van mantelzorgers. Daartoe is het noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de mantelzorgers het lokale ondersteuningsaanbod kennen, hoe zij daarover oordelen en welke (verdere) ondersteuningsbehoefte er bij hen leeft.

I&O Research heeft in opdracht van de gemeente Venray een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers. In 2012 is een enquête afgenomen onder mantelzorgers om hun ervaringen in beeld te brengen. In 2013 is een verdiepingsslag op de uitkomsten uit het online onderzoek gemaakt door middel van twee groepsgesprekken met mantelzorgers uit de gemeente Venray. De uitkomsten van dit verdiepingsonderzoek zijn hieronder kort samengevat.

In Nederland zijn veel mensen actief als mantelzorger. Mantelzorg is de zorg die verleend wordt aan naasten met gezondheidsproblemen, een ziekte of beperking. Er bestaat altijd een persoonlijke band tussen degene die zorg verleent en degene die de zorg krijgt: partner, (schoon)ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur.