Missie en visie

Image

Onze missie

Platform Hattinga Verschure wil een betere positie van en ondersteuning aan (ex) mantelzorgers in de provincie Groningen. Wij willen dat mantelzorgers worden erkend als een onmisbare ervaringsdeskundige partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van zorg. Daarnaast streven wij naar een mantelzorgbeleid dat is afgestemd op de wensen, behoeften en ervaringen van mantelzorgers zelf. Dit alles moet leiden tot meer veerkracht en weerbaarheid zodat mantelzorgers op een - voor alle betrokkenen - prettige manier hun mantelzorgtaken uit kunnen voeren.

Image

Onze visie

Mantelzorg is de zorg aan hulpbehoevenden door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mantelzorg vormt een onmisbare schakel in de zorg. Zonder de mantelzorg(ers) zou iets belangrijks niet goed verlopen.
Mantelzorg is onbetaalde hulp, die vrijwillig wordt gegeven en nooit als een verplichting aan iemand kan worden opgelegd.
Mantelzorg en mantelzorgers zijn zeer divers, dé mantelzorger bestaat niet. Mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning zijn daarom op maat, afgestemd op de wensen, behoeften en ervaringen van mantelzorgers.