Image

Onze organisatie

Visie

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, gegeven door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren...(Wikipedia). Veel mensen verlenen mantelzorg en vinden dat vanzelfsprekend. Mantelzorg wordt verleend in veel, onderling sterk verschillende, situaties. Aan die situaties is gemeenschappelijk dat de mantelzorg wordt verleend ten behoeve van iemand met wie de mantelzorger zich sociaal betrokken voelt. Iemand die in zijn of haar leven een meer of minder ernstig probleem ondervindt. 
Gemeenschappelijk aan al die situaties is ook dat er iets belangrijks niet goed zou verlopen als de mantelzorger er niet was. Hij/zij neemt  een bepaald probleem of een bepaald aspect van het bestaan van de ander mede voor zijn rekening.  Het kan gaan om hulp bij lichamelijke verzorging, bij het onderhouden van kontakten met instanties of doktoren, om praktische hulp bij de deelname aan het maatschappelijk leven, het uitoefenen van een hobby, om het opvangen van eenzaamheid of het geven van veiligheid.

De bestuursleden van het platform

ROELOF LANTING
ROELOF LANTINGVOORZITTERroelof.lanting@sphv.nl
ARNOLDA MESSCHENDORP
ARNOLDA MESSCHENDORPbestuurslidarnolda.messchendorp@sphv.nl
BONNY VEENSTRA
BONNY VEENSTRAbestuurslidbonny.veenstra@sphv.nl
VACATURE
VACATUREsecretarissecretariaat@sphv.nl
GERT HUIZINGA
GERT HUIZINGAbestuurslidgert.huizinga@sphv.nl
DERK KREMER
DERK KREMERpenningmeesterderk.kremer@sphv.nl
EELKE WIERSEMA
EELKE WIERSEMAbestuurslideelke.wiersema@sphv.nl
mobiel +31 6 41 77 14 45
JANNY ALBERTS
JANNY ALBERTSbestuurslidjanny.alberts@sphv.nl

logo provincie groningen

Prof. J. Hattinga Verschure
de grondlegger van de mantelzorg in Nederland en naamgever van onze stichting

logo provincie groningen

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door een jaarlijkse fininciële bijdrage van de provincie Groningen