NOV
22

Wat doen zorgverzekeraars in 2022 voor mantelzorgers?

De premies en vergoedingen van de zorgverzekeringen in 2022 zijn bekend. Maar wat staat er in de zorgverzekering over mantelzorg?Is er een vergoeding voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of een cursus?MantelzorgNL zette het voor je op een rij in het Overzicht mantelzorgvergoedingen aan...
Lees Meer
NOV
10

Gemeente Groningen erkende mantelzorgvriendelijke gemeente

Op 1 november kreeg de gemeente Groningen het certificaat 'erkende mantelzorgvriendelijke gemeente' uitgereikt uit handen van Werk&Mantelzorg. Het certificaat is een erkenning en waardering voor de inzet van de gemeente om medewerkers te ondersteunen die werk en zorgtaken combineren. Binnen de g...
Lees Meer
OKT
27

Mantelzorgers digitaal op weg voor een verlichting van de zorgtaak

Door corona hebben digitale middelen een nog grotere rol gekregen in onze samenleving. Toch is het gebruik ervan niet voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend. Ook niet voor mantelzorgers. In het project 'De mantelzorger digitaal op weg' onderzoekt het Platform Hattinga Verschure sinds dit vo...
Lees Meer
OKT
27

Gezocht: leden voor de werkgroep Collectieve Belangenbehartiging!

Iedereen heeft of krijgt op een zeker moment te maken met zorg of ondersteuning. Zelf, als naaste of mantelzorger heb je vast wel ervaring met bijvoorbeeld zorg van de huisarts, de wijkverpleging, het ziekenhuis of ondersteuning via de gemeente. Misschien heb je bij deze zorg of ondersteuning wel ee...
Lees Meer
SEPT
20

Gezocht: deelnemers voor interviews over 'Spirituele zorg dichtbij huis'

Voor de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de RUG zijn wij op zoek naar mantelzorgers die ervaring hebben met geestelijke verzorging dichtbij huis en deze ervaringen in een interview willen delen. De uitkomsten van de interviews worden anoniem gebundeld en gebruikt om geestelijk...
Lees Meer
SEPT
15

5 jaar VN-verdrag Handicap, samen optrekken om onbeperkt meedoen nog meer mogelijk te maken

Op 14 juni 2016 was het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland werd ondertekend. Dit verdrag heeft als doel het verbeteren van de positie van mensen met een beperking zodat meedoen in de samenleving voor hen makkelijker wordt. De provinciale belangenbehartigers Platform Hattinga ...
Lees Meer
SEPT
09

Vacature Bestuur Platform Hattinga Verschure

Gevraagd: nieuwe bestuursleden voor ons platform! Wegens een vertrekkend bestuurslid ontstaat er binnenkort een vacature in ons bestuur. Heb jij ervaring of affiniteit met mantelzorg en wil je je ervoor inzetten dat in onze provincie mantelzorgers goed worden ondersteund? Dan gaan we graag met je in...
Lees Meer
SEPT
09

Wie zorgt er voor de mantelzorger als die een adempauze nodig heeft? - aanbevelingen aan gemeenten

Wie zorgt er voor de mantelzorger? Dat was de centrale vraag in de serie gesprekken over respijtzorg die het Platform Hattinge Verschure samen met Menzis en de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 met de beleidsambtenaren van alle Groninger gemeenten heeft gev...
Lees Meer
JULI
20

Zorg op afstand: waardering, maar ook verbeterpunten. Wat zijn jouw ervaringen?

Dit voorjaar startte het online onderzoek naar ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met telefonische consulten en beeldbellen. Door de coronapandemie, toenemende digitalisering en om efficiënter te kunnen werken, wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Wat vinden inwoners van ...
Lees Meer
JUNI
01

5 Jaar VN-verdrag Handicap: is er iets te vieren? Deel je ervaringen!

Op 14 juni is het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland  is ondertekend. Dankzij dit verdrag hebben mensen met een beperking dezelfde rechten als iedereen. Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt? Is de positie van mensen met een beperking beter geworden en kunnen zij nu m...
Lees Meer
MEI
20

Mantelzorgers digitaal op weg, deel je ervaringen!

Door corona hebben digitale middelen een nog prominentere rol gekregen in onze samenleving. We kunnen er bijna niet meer omheen, maar toch is het gebruik ervan niet voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend, ook niet voor mantelzorgers. In het project 'De mantelzorger digitaal op weg' onderzoe...
Lees Meer
MEI
04

Onderzoek naar ervaringen met zorg op afstand gestart

Door de coronapandemie wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Deze ‘zorg op afstand’ kan veel voordelen hebben, ook buiten coronatijd. In de praktijk sluit de zorg echter niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of pretti...
Lees Meer
MRT
30

Mantelzorgers hebben meer risico op financiële kwetsbaarheid, gemeenten moeten ondersteunen

Mantelzorgers hebben een steeds grotere rol gekregen in de zorg en ondersteuning van familie, vrienden en andere hulpbehoevenden. Maar mantelzorg brengt al snel extra kosten met zich mee en dit kan op termijn leiden tot verlies van inkomen. Gemeenten hebben de opdracht om mantelzorgers te ondersteun...
Lees Meer
MRT
15

Aftrek zorgkosten in je belastingaangifte

Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Als je hiertoe verplicht bent, heb je dit voorjaar bericht gekregen van de Belastingdienst. Als je niet verplicht bent om aangifte te doen, kan het lonen om dit vrijwillig te doen....
Lees Meer
MRT
15

Wat zijn de ervaringen met de tweede coronagolf? Resultaten derde 'coronameldactie' bekend

Medio november startten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie de Meldactie ‘Tweede coronagolf’. Het was de derde meldactie over ‘Zorg in coronatijd’ sinds de uitbraak van de coronapandemie. Via een online vragenlijst, telefonisch en per mail konden mensen hun ervaringen delen me...
Lees Meer
MRT
10

Mantelzorg is niet gratis

https://www.mantelzorg.nl/nieuws/waarde-van-mantelzorg-is-22-miljard-per-jaar/
Als je als mantelzorger niet zou zorgen, dan zou die tijd je iets anders op kunnen leveren. Zo zou je bijvoorbeeld (meer) kunnen werken en daardoor meer inkomsten hebben of een opleiding kunnen volgen.
FEB
24

Gezocht: mantelzorgers in de gemeente Groningen om mee te denken over mantelzorgwaardering

De Mantelzorgkaart is voor mantelzorgers die in de gemeente Groningen wonen en mantelzorg verlenen. De Mantelzorgkaart bestaat uit coupons voor acties of activiteiten waarmee je jezelf kunt verwennen en/of ontspannen. Denk aan een gratis bos bloemen, iets lekkers van de bakker en een heerlijke lunch...
Lees Meer
FEB
16

Platform Hattinga Verschure neemt deel aan project 'In contact in de zorg' voor betere zorg op afstand

Maandag 15 februari vond ‘online’ de aftrap van het project ‘In contact in de zorg’ plaats. Met dit project wordt in de provincie Groningen gewerkt aan het slimmer organiseren van zorg door een effectieve inzet van ‘zorg op afstand’, zoals beeldbellen en telefonische consulten. Zorgbelang Groningen ...
Lees Meer
JAN
25

Eigen verklaring avondklok voor mantelzorgers die zorg verlenen tussen 21.00 en 4.30 uur.

Van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur geldt een avondklok. Iedereen blijft dan binnen. Hierop gelden enkele uitzonderingen, zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.  Ook voor mantelzorgers die zorg verlenen aan een naaste die niet bij hen in huis woont, is een uitzondering gemaakt. ...
Lees Meer
JAN
19

MantelzorgBalans, digitale ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste

Vandaag is de website MantelzorgBalans gelanceerd: een digitale tool die mantelzorgers ondersteunt die zorgen voor een dierbare die niet meer beter wordt.  “Het ziekteproces is net een film. Maar je moet de film wel volhouden. En je weet niet hoe lang het duurt. Als je je er helemaal instort en niet...
Lees Meer
JAN
15

Project voor ondersteuning aan mantelzorgers bij gebruik digitale communicatiemiddelen

Er wordt steeds meer digitaal gecommuniceerd. Zo is beeldbellen met een laptop, tablet of mobiele telefoon via Teams, Zoom, Whatsapp voor veel mensen steeds normaler. Dit heeft natuurlijk ook veel te maken met de coronapandemie waar we sinds het voorjaar van 2020 mee te maken hebben. Deze geeft bepe...
Lees Meer
DEC
09

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar de toegankelijkheid van betaaldiensten - Mensen met dementie in Groningen

https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-naar-de-toegankelijkheid-van-betaaldiensten/
De Nederlandsche Bank (DNB) doet regelmatig onderzoek naar betaaldiensten in Nederland. U moet dan denken aan contant betalen, betalen met de pinpas en internetbankieren. Maar ook aan de hulp in bankkantoren bijvoorbeeld. Het gaat in het onderzoek over de vraag hoe bereikbaar en toegankelijk deze di...
Lees Meer
DEC
08

Recht op 'alleenstaande ouderenkorting' voor mantelzorgers met partner in een verpleeghuis

Veel mantelzorgers realiseren zich niet dat zij in aanmerking komen voor alleenstaande ouderenkorting wanneer hun partner (door dementie) wordt opgenomen in een verpleeghuis. De ouderenkorting is een heffingskorting die ervoor zorgt dat je minder belasting hoeft te betalen, als je de AOW-gerechtigde...
Lees Meer
NOV
30

Meldactie 'Tweede coronagolf': wat zijn de gevolgen van de tweede golf voor uw zorg en leven?

Het aantal coronabesmettingen lijkt minder te worden, maar de druk op de (ziekenhuis)zorg blijft ook in deze ‘tweede golf’ groot. Daarom hebben we nog steeds te maken met een gedeeltelijke 'lockdown'. Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure horen graag welke gevolgen dit alles hee...
Lees Meer
NOV
11

Gezocht: mantelzorgers om een website te beoordelen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft samen met onder ander andere Zorgbelang Groningen een website ontwikkeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die niet meer beter wordt. De website is bedoeld om naasten van een palliatief zieke persoon te ondersteunen om de mantelzorger te zijn ...
Lees Meer
OKT
01

Gevraagd: leden voor de cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen

https://www.sphv.nl/mededelingen_bestuur/Oproep%20leden%20clientenraad%20Ambulancezorg%20Groningen.pdf
In Nederland zijn er 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV). Ambulancezorg Groningen is daar één van. Alles in het werk van Ambulancezorg Groningen is erop gericht om, samen met de ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen, verpleging- en verzorgingstehuizen, traumacentrum, verloskundigen, geestel...
Lees Meer
APR
17

Meldactie 'Zorg in coronatijd'

https://www.zorgbelang-groningen.nl
In verband met het coronavirus zijn we 16 maart gestopt met activiteiten waarbij direct persoonlijk contact plaatsvindt. Maar: we zijn er wel voor je en we houden graag contact! Meldactie 'Zorg in coronatijd': wat zijn jouw ervaringen? De 'coronamaatregelen' raken ons allemaal. Behandelingen worden ...
Lees Meer