Mantelzorgers hebben een steeds grotere rol gekregen in de zorg en ondersteuning van familie, vrienden en andere hulpbehoevenden. Maar mantelzorg brengt al snel extra kosten met zich mee en dit kan op termijn leiden tot verlies van inkomen. Gemeenten hebben de opdracht om mantelzorgers te ondersteunen en te voorkomen dat zij overbelast of in de financiële problemen raken. Het is belangrijk dat gemeenten hier integraal beleid op ontwikkelen. Movisie heeft een flyer ontwikkeld die gemeenten hierbij kunnen gebruiken. Hierop staat informatie over hoe dit verlies van inkomen kan ontstaan. Ook worden maatregelen genoemd die gemeenten kunnen nemen om dit verlies (deels) te compenseren.

Meer informatie: Movisie-Flyer-gemeenten-financiële-kwetsbaarheid-mantelzorgers