Over ons

Platform Hattinga Verschure in het kort

Platform Hattinga Verschure is een stichting met als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen. 

Positie

Platform Hattinga Verschure heeft een unieke positie tussen de landelijke vereniging van mantelzorgers MantelzorgNL en de lokale steunpunten mantelzorg in de gemeenten. Deze laatsten verlenen mantelzorgondersteuning op individuele basis.
Waar mogelijk werken we samen met andere provinciale belangenbehartigers als Zorgbelang Groningen en stichting zaVie.

Historie

Platform Hattinga Verschure is op 11 januari 2006 opgericht. Onze naamgever is Prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure (1914-2006), hoogleraar Ziekenhuiswetenschappen. Hij gebruikte als eerste de term mantelzorg. Hieronder verstaan we: zorg die mensen elkaar in een klein sociaal netwerk geven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid. Bij mantelzorg gaat het er niet om evenveel (zorg) terug te krijgen. Ook kent mantelzorg geen zakelijk karakter. Een ander kenmerk dat wel wordt genoemd, is dat de zorg meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden wordt verleend.

logo provincie groningen

Prof. J. Hattinga Verschure
de grondlegger van de mantelzorg in Nederland en naamgever van onze stichting

logo provincie groningen

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door een jaarlijkse fininciële bijdrage van de provincie Groningen