Privacy regels

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Platform Hattinga Verschure (hierna: de organisatie) verwerkt van haar doelgroepen, zoals mantelzorgers en bij mantelzorg betrokken professionals.

Welke gegevens?

In het kader van deelname aan het Mantelzorgregister worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • welke doelgroep
 • toestemming voor ter beschikking stellen
  gegevens aan lokale steunpunten

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Stichting Platform Hattinga Verschure
 • Schweitzerlaan 4
 • 9728 NP Groningen
 • (050) 571 39 99

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@sphv.nl

Je kunt je gegevens op elk moment inzien en eventueel wijzigen.

Met welk doel verzamelt de organisatie bovenstaande gegevens?

De organisatie verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken en enquêtes;
 2. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie;
 3. ter beschikking stellen van je gegevens aan de lokale steunpunten: alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.